Các thông số đo lường quan trọng trong sản xuất tinh gọn (LEAN)

0
4946
AgileCRM

Các thông số đo lường chính trong LEAN

Takt time, Cycle time, Lead time là ba thông số đo lường đánh giá quan trọng trong LEAN

1. Takl time

Takl time là chu kỳ thời gian mà chi tiết hoặc sản phẩm được sản xuất đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

Takl time được tính bằng cách lấy thời gian làm việc yêu cầu chi cho yêu cầu đặt hàng trong ngày. Đơn vị của Takl time được tính bằng phút hoặc giây.

Công thức tính:

Takl time = (thời gian thuần đáp ứng làm việc 1 ngày)/(yêu cầu đặt hàng 1 ngày)

Ví du: Một đơn vị sản xuất nhận yêu cầu sản xuất là 3600 sản phẩm 1 ngày. Làm việc 2 ca, mỗi ca 8 giờ. Thời gian nghỉ giữa ca là 1 giờ (ăn trưa, vệ sinh…) thì thời gian thuần đáp ứng mỗi ca còn lại là 7 giờ.

=> Số giây làm việc = 2 x 7 x 60 x 60 = 50400 (giây)

=> Takl time = 50400/3600 = 14 (giây)

Từ công thức tính toán và ví dụ, có nghĩa rằng, khi đơn hàng tăng lên Takl time cũng được cài đặt tăng lên và ngược lại. Takl time là một yếu tố mà thông qua nó doanh nghiệp có thể tác động nhằm thay đổi năng suất, đo lường và kiểm soát các lãng phí. Thay vì tập trung quan tâm đến năng suất đầu ra (số sản phẩm trên giờ hoặc phút), Takl time hướng đến việc làm cách nào dòng chảy trong toàn bộ quá trình có cùng nhịp sản xuất, nó vừa là vai trò giữ nhịp, vừa là yếu tố chính cùng với cân bằng sản xuất (Heijunka) để áp dụng hệ thống kéo (Pull) một cách linh hoạt.

2. Cycle time

Cycle time hay chu kỳ sản xuất là khoảng thời gian giữa khi bắt đầu công việc cho đến khi sản phẩm sẵn sàng để chuyển giao. Nó cũng có thể được định nghĩa một cách khác bằng khoảng thời gian giữa 2 sản phầm  hoàn thành liên tiếp. Cycle time là thời gian thực tế sản xuất, nó có thể bằng hoặc không bằng Takl time. Mong muốn của doanh nghiệp luôn là Cycle time nhỏ hơn hoặc bằng Takl time.

Cycle time sử dụng để đo lường năng lực sản xuất của quá trình

Cycle time = thời điểm bắt đầu – thời điểm sẵn sàng chuyển giao

3. Lead time

Lead time đôi khi còn gọi là Thời gian sản xuất, là tổng thời gian kể từ khi có đơn đặt hàng được thành lập cho đến khi đã được chuyển giao.

Lead time không nhỏ hơn Cycle time

Lead time = thời điểm đặt hàng – thời điểm chuyển giao

Lead time là thông số đo khả năng đáp ứng của Doanh nghiệp đối với khách hàng trong khi đó Cycle time là thông số chỉ đo năng lực của Doanh nghiệp

Kỳ sau: Các công cụ LEAN : 5S và tổ chức nơi làm việc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here