Thừa Kế (Inherited)

0
486
AgileCRM

Hai người bạn gặp nhau trên đường phố Miami. Một người trông đau khổ, và gần như khóc. Người đàn ông kia nói: “Này, làm thế nào mà trông bạn như thế giới này sắp sụp đổ vậy?

Two friends mee on a Miami street. One looked forlorn, and almost on the verge of tears. The other man said, “Hey, how come you look like the whole world caved in?

Người bạn buồn bã nói: “để tôi kể cho bạn nghe. Ba tuần trước đây, một ông bác chết và để lại cho tôi 40.000$”.

The sad fellow said, “Let me tell you. Three week ago, an uncle died and left me forty thousand dollars”.

Điếu đó cũng không tệ nhỉ

“That’s not bad”

Nghe tiếp này, tôi chỉ mới bắt đầu. Hai tuần trước, một người anh họ tôi chưa bao giờ biết đến chết ngẻo và để lại cho tội 85.000$”.

Coi bộ bạn nên biết ơn anh ấy”.

“Hold on, I’m just getting started. Two weeks ago, a cousin I never knew kicked the bucket, and left me eghty-five thousand dollars”.

Sound like you should be grateful”.

Tuần qua, bà trẻ tôi ra đi. Tôi thừa kế gần phần tư triệu’’.

‘’Vậy thì sao trông bạn rầu rĩ quá vậy’’

‘’ Tuần này tôi chẳng có gì ‘’

‘’ Last week my great aunt passed away. I inherited almost a quarter of a million”.

“then how come you look so glum?”

“This week … nothing”

Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here