Các phân hệ của phần mềm ERP

0
6538
AgileCRM

Các phân hệ của phần mềm ERP

Chúng ta thường hay nghe các công ty tư vấn nói nhiều về hai từ “phân hệ” hay hai từ “Module”. Nó là gì? Phân hệ hay Module được hiểu là một thành phần của toàn bộ hệ thống phần mềm ERP.

Các phân hệ của phần mềm ERP thường bao gồm:

 1. Kế toán tài chính (Finance)
 2. Quản lý bán hàng và phân phối (Sales and Distribution)
 3. Quản lý mua hàng (Purchase Control)
 4. Quản lý hàng tồn kho (Stock Control)
 5. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất (Production Planning and Control)
 6. Quản lý dự án (Project Management)
 7. Quản lý dịch vụ (Service Management)
 8. Quản lý nhân sự (Human Resouce Management)
 9. Báo cáo quản trị (Management Reporting)
 10. Báo cáo thuế (Tax Reports).

Đối với các phần mềm ERP hiện đại thì ngoài các phần hệ trên còn có thêm các giải pháp kết nối liên kết với các thiết bị mã vạch, kết nối với các máy tính cầm tay PDA phục vụ đội ngũ bán hàng di động, kết nối với điện thoại di động phục vụ cho truy nhập từ xa và không dây

Trên đây chỉ là liệt kê các phân hệ chính của một hệ thống ERP. Trong mỗi phân hệ nêu trên lại có các phân hệ / chức năng con của nó. Chi tiết tất cả các phân hệ/chức năng con sẽ gồm có:

 1. Kế toán tài chính

 • Sổ cái (General Ledger)
 • Quản lý vốn bằng tiền (Cash management)
 • Công nợ phải thu (Accounts Receivable)
 • Công nợ phải trả (Account Payable)
 • Tài sản cố định (Fixed Assets)
 • Lập dự toán ngân sách (Budgeting)
 • Hợp nhất báo cáo tài chính (Financial Statement Consolidation).

 

Phân hệ Kế toán tài chính trong ERP
 1. Quản lý bán hàng và giao nhận

 • Thông tin (cơ sở dữ liệu) khách hàng (Customer files)
 • Cập nhật đơn hàng và viết hóa đơn (Order Entry and Billing)
 • Phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Lập kế hoạch giao hàng và vận chuyển (Delivery Planning and Shipment).
 1. Quản lý mua hàng

 • Quản lý đơn mua hàng (Purchase Order)
 • Nhận hàng (Receiving Transactions).
 1. Quản lý hàng tồn kho

 • Danh điểm vật tư (Stock Item Data)
 • Nhập xuất kho (Stock Transactions)
 • Kiểm kê kho (Physical Count).

 1. Lập kế hoạch và quản lý sản xuất

 • Khai báo công thức/định mức sản phẩm (BOM – Bill of Meterial)
 • Khai báo dây chuyền sản xuất (Routing)
 • Tính giá thành sản phẩm (Standard and Actual Product Costing)
 • Lập kế hoạch sản xuất (MPS – Master Production Schedule)
 • Lập kế hoạch nguyên vật liệu (MRP – Material Requirements Planning)
 • Lập kế hoạch điều phối năng lực (CRP – Capability Requirements Planning)
 • Quản lý phân xưởng (SFC – Shop Floor Control)
 • Quản lý lệnh sản xuất (Work Order).

 1. Quản lý dự án

 • Báo cáo giá thành từ lúc khởi công cho đến hoàn thành
 • Theo dõi chi tiết dự án, công trình, hạng mục công trình
 1. Quản lý dịch vụ

 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý bảo hành, bảo trì.
 1. Quản lý nhân sự

 • Quản lý nhân sự
 • Tính lương
 • Chấm công.
 1. Báo cáo quản trị

 • Các báo cáo quản lý, công cụ phân tích số liệu đa chiều trên cơ sở liên kết số liệu từ tất cả các phân hệ.
 1. Báo cáo thuế

 • Lập các báo cáo tài chính và các báo cáo thuế định kỳ theo yêu cầu cho các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các tính năng kỹ thuật quan trọng cần phải có của phần mềm ERP là: quản lý đa tiền tệ, quản lý nhiều công ty, nhiều chi nhánh, có giao diện đa ngôn ngữ, cho phép copy vào/ra (import/export) ra/vào EXCEL, có khả năng phân tích dữ liệu Drill-Down…

(Theo công ty phần mềm ERP Gia Cát)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here