Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024
AgileCRM

Khi nào cần đầu tư cho ERP

Khi nào cần đầu tư cho ERP Các doanh nghiệp dù đang rất muốn thay đổi phương thức quản lý. Họ khao khát ứng dụng...

Các lợi ích từ phần mềm ERP

Các lợi ích từ phần mềm ERP Theo tác giả Trần Sơn trong “ERP – Một phong cách quản lý” thì Các lợi ích...

Các phân hệ của phần mềm ERP

Các phân hệ của phần mềm ERP Chúng ta thường hay nghe các công ty tư vấn nói nhiều về hai từ "phân hệ" hay...

Ý nghĩa của 3 từ ERP

Ý nghĩa của 3 từ ERP R: Resource (Tài nguyên) Trong kinh tế, resource là nguồn lực (tài chính, nhân lực, công nghệ). Tuy nhiên, trong...

Kiến thức cơ bản về ERP

Kiến thức cơ bản về ERP Nhiều người thắc mắc ERP là viết tắt của từ gì. Đó chính là Enterprise Resource Planning (hoạch định...