Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022
AgileCRM

5 thách thức các công ty sản xuất Việt cần phải...

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang mở ra những cơ hội mới cho các công ty sản xuất Việt nói riêng...

Các công cụ LEAN: 5S và cách tổ chức 5S tại...

5S là gì? 5S là một triết lý và phương pháp quản lý cơ bản nhằm cải tiến môi trường làm việc, một chương trình...

Nhìn lại quan điểm “Sản xuất kém chất lượng ở Trung...

Dẫn nhập: Nhà máy gia công toàn cầu - Vén màn bí mật những chiến thuật sản xuất Made in China Cuốn sách này thoạt...

Các thông số đo lường quan trọng trong sản xuất tinh...

Các thông số đo lường chính trong LEAN Takt time, Cycle time, Lead time là ba thông số đo lường đánh giá quan trọng trong...

Mở đầu: Vén màn bí mật những chiến thuật sản xuất...

Phải qua một con đường dài lắt léo để đem những hàng hóa mà chúng ta tiêu thụ từ các xưởng ở Trung Quốc...

Các lãng phí trong Sản Xuất Tinh Gọn – LEAN

Đối với hầu hết các doanh nghiệp sản xuất, việc quản trị các lãng phí luôn được các nhà quản lý đặt lên hàng...

Lean: Sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn hay sản xuất tiết kiệm (tiếng Anh: Lean manufacturing; viết tắt: Lean) là một trong những phương pháp quản trị hiện đại nhằm tinh gọn...